Rodinné právo

Co pro Vás můžu udělat?

W
Poradím Vám, jak správně postupovat při rozvodu manželství a při vypořádání společného jmění manželů.
W
Poradím Vám, jak správně postupovat při tzv. opatrovnickém řízení (svěření nezletilého do péče, výživné, styk).
W
Připravím Vám srozumitelné a bezchybné právní dokumenty.
W
Bezpečně Vás provedu celým soudním řízením.
W
Budu účinně hájit Vaše zájmy a hledat zejména prostor pro vzájemnou dohodu s protistranou.

V jaké se nacházíte situaci?

Rozvod:

na dětech a na majetku jsme dohodnuti

Rozvod:

děti nemáme a na majetku jsme dohodnuti

Kolik Vás mé služby budou stát?

Komplexní právní služby – tvz. balíčky. Předem víte, kolik bude platit. Ceny jsou konečné.

Rozvod: na dětech a na majetku jsme dohodnuti

příprava návrhu na nesporný rozvod manželství a jeho podání k soudu,

příprava dohody o vypořádání společného jmění manželů, zajištění úředně ověřených podpisů,

příprava návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče a stanovení výživného a jeho podání k soudu,

zastupování v opatrovnickém řízení a v řízení o rozvod manželství

telefonická podpora v průběhu celého procesu

Cena balíčku je 15 000 Kč

Rozvod: děti nemáme a na majetku jsme dohodnuti

příprava návrhu na nesporný rozvod manželství

příprava dohody o vypořádání společného jmění manželů, zajištění úředně ověřených podpisů,

zastupování v soudním řízení o rozvod manželství,

telefonická podpora v průběhu celého procesu

Cena balíčku je 10 000 Kč

Nemůžete se rozhodnout?

Protistrana se s Vámi nechce dohodnout a potřebujete připravit právní strategii „na míru“? Nebo potřebujete poradit v jiné záležitosti týkající se rodinného práva? Zavolejte mi nebo přijďte na konzultaci – budu si účtovat hodinovou sazbu ve výši 2 000 Kč.  

Kontaktujte mně