Právo nemovitostí:

  • komplexní právní servis při převodu nemovitostí (prodej, darování, směna, převod družstevního podílu) včetně ověření podpisů účastníků smlouvy, advokátní úschovy peněz a listin, právní poradenství v související daňové problematice;
  • sepis návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu práva podle příslušných převodních smluv do katastru nemovitostí;
  • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví;
  • řešení nájemních vztahů, práv a povinností nájemců a pronajímatelů.