Občanské právo


Komplexní právní služby při převodu nemovitostí.

Revize smluvních dokumentů.

Řešení sporů týkajících se nemovitostí.

Problematika družstevního a nájemního bydlení.

 

 

Rodinné právo


Rozvod manželství.

Vypořádání společného jmění manželů.

Opatrovnické řízení.

Zvýšení či snížení výživného.