201803.20
0

Bezpečná úschova finančních prostředků je při realitní transakci zásadní věcí, neméně důležitá je však úschova vaší kupní smlouvy do doby, než dojde k jejímu podání na katastr nemovitostí.

Zkusme si popsat, co všechno se děje v době, kdy už jste složili finanční prostředky (kupní cenu) do advokátní, notářské nebo bankovní úschovy, ale ještě na vás není převedeno vlastnické právo k předmětné nemovitosti, respektive čekáte na jeho zápis do katastru nemovitostí.

Správně by měla smlouva s úředně ověřenými podpisy účastníků zůstat (stejně jako finanční prostředky) v úschově u třetí, nestranné osoby (advokáta, notáře) až do doby, než budou splněny podmínky pro její vydání. Tento okamžik zpravidla nastává při složení kupní ceny do úschovy, kdy prodávající strana získává jistotu, že za svůj majetek dostane zaplaceno.

Ne zcela bezpečným, avšak častým zvykem, se kterým se při revizi návrhů smluvních dokumentů setkávám, je právě absence jasné dohody o bezpečné úschově listin. V praxi to znamená, že na rozdíl od kupní ceny uložené v úschově, právní osud zásadního dokumentu transakce zůstává volně v rukou např. zprostředkovatele převodu, v horším případě kupujícího. Vše bývá většinou podloženo pouze ústním slibem (např. realitního makléře), že kupní smlouvu vloží na katastr např. do pěti dnů od připsání kupní ceny do úschovy. Spolehlivější je nicméně postupovat podle známého pravidla „co je psáno, to je dáno“.

Jednoznačně doporučuji, abyste při vaší realitní transakci trvali na úpravě úschovy listin (jasné dohodě o formě úschovy listin. Jde pouze o dopsání jediného odstavec textu, který schovatel (advokát, notář) vloží do kupní smlouvy. Stejný závazek schovatele (vydat listiny) je pak obsažen v samostatné smlouvě o úschově.