Jsem absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2006) a advokátka od roku 2010.

V seznamu advokátů jsem zapsaná pod ev. č. 13115.

Mým cílem bylo vždy pracovat samostatně a nezávisle. Spoléhat se sama na sebe, na své schopnosti a dovednosti.

I nyní, více než po deseti letech v advokacii, mě tento právní obor naplňuje, nebot' mi právě dává onu podnikatelskou svobodu. Nejsem nikomu podřízená. Řídím se pouze přáními a požadavky svých klientů a právními a stavovskými předpisy. Jsem tak plně zodpovědná za výsledek své práce. Jsem podnikatelka a mým úkolem je především generovat zisk. To ale neznamená, že mám přemrštěně vysoké ceny za právní služby. Ke stanovení odměny za své právní služby mě dovedla léta zkušeností a poctivě odvedené práce. Mnohokrát jsem již poskytla právní zastoupení zcela bezplatně a činím tak i nadále. Na druhou stranou se svým ceníkem nesnažím podbízet klientům a vytvářet či podporovat na advokátním trhu nereálné cenové prostředí. Za kvalitní služby jen požaduji odpovídající finanční ohodnocení.

V rámci své advokátní praxe jsem se od počátku věnovala občanskému právu se zaměřením na právní činnosti spojené s převodem nemovitostí. V této problematice jsem získala  mnoho cenných zkušeností spoluprací s řadou realitních kanceláří i samostatných realitních makléřů. Na svém kontě mám stovky úspěšných realitních případů. V této souvislosti jsem pro své klienty zajistila bezproblémovou úschovu peněžních prostředků v řádech stovek miliónů korun. Za tímto účelem jsem si zřídila více než čtyřicet zvláštních depozitních účtů advokátní úschovy u renomované bankovní instituce UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.

V rámci každé realitní transakce si zakládám na poctivém a flexibilním přístupu ke svým klientům, samozřejmostí je úplná transparentnost veškerých pěněžních toků, okamžitá informovanost klientů o pohybu na depozitních účtech formou zasílání elektronických výpisů, uvolňování uložených peněžních prostředků obratem po předložení příslušných podkladů. Za základ úspěšné spolupráce s klienty považuji jasně a srozumitelně psané smluvní dokumenty

Dalším právním oborem, kterému se věnuji je oblast rodinného práva, v rámci kterého úspěšně provádím klienty rozvodovým řízením (sporným i nesporným) a s ním souvisejícím řízením o vypořádání společného jmění manželů, jakož i řízením opatrovnickým (výživné, péče o nezletilé). I v této oblasti kladu důraz na vytvoření plné důvěry mezi mnou a klientem, neboť vím, že se jedná o citlivé téma. Své klienty se vždy snažím nejen právně, ale i psychicky podporovat tak, abychom společně zvládli složitou a často i velmi bolestivou životní situaci. Za účelem prohlubování si odborných znalostí a získávání zkušeností z oboru jsem se stala členkou Unie rodinných advokátů, což je odborná platforma pro advokáty a další odborníky, zaměřená na ochranu rodiny, mimosoudní řešení sporů, výchovu a vzdělávání odborné i široké veřejnosti.

Své znalosti se snažím neustále zdokonalovat a rozšiřovat absolvováním pravidelných odborných seminářů, na kterých mám možnost potkávat právní kapacity z daného právního oboru z odvětví advokacie i soudnictví. Získávám tak přehled o aktuálním dění v soudní judikatuře i advokátním světě. Držím se hesla, že štěstí přeje připraveným, což v advokátní branži platí bezvýjimečně

Advokacii vykonávám ve spolupráci s Mgr. Simonou Hinkelmannovou, jejíž specializací je trestní právo a JUDr. Evou Fialovou, LL.M., Ph.D, specialistkou na právo informačních technologií, právní pomoc e-shopům a problematiku GDPR. Více na www.akcehi.cz

Kontakt


Telefon:
+420 777 975 029

E-mail:
marketa@cebrovska.cz

Adresa:

Radlická 505/58
150 00 Praha 5