Opatrovnické řízení

Řízení o svěření nezletilého do péče a stanovení výživného – sepis návrhu na svěření nezletilého do péče matky/otce/ nebo do střídavé/společné péče, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem - hodinová odměna 2.000,- Kč

Řízení o zvýšení nebo snížení výživného - sepis návrhu na snížení nebo zvýšení výživného, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem  – hodinová odměna 2.000,- Kč

Řízení o úpravě styku - sepis návrhu na úpravu styku, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem  – hodinová odměna 2.000,- Kč

 

Řízení o určení a popření otcovství 

Řízení o určení a popření otcovství - sepis návrhu na zahájení řízení o určení nebo popření otcovství, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem  – hodinová odměna 2.000,- Kč

 

Rozvod manželství 

Sporný rozvod – sepis žaloby o rozvod manželství, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem – hodinová odměna 2.000,- Kč

Balíček „NESPORNÝ ROZVOD + DĚTI + SJM“ - sepis návrhu na nesporný rozvod manželství, sepis návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče a stanovení výživného, sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů, zajištění úředně ověřených podpisů, zastupování v soudních řízeních – paušální odměna 15.000,- Kč

Balíček „NESPORNÝ ROZVOD + SJM“ –   sepis návrhu na nesporný rozvod manželství, sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů, zajištění úředně ověřených podpisů, zastupování v soudním řízení – paušální odměna 10.000,- Kč

 

Společné jmění manželů (SJM)

Dohoda o vypořádání SJM – sepis dohody o vypořádání SJM, zajištění úředně ověřených podpisů -  hodinová odměna 2.000,- Kč 

Žaloba o vypořádání SJM – sepis žaloby o vypořádání SJM, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem – mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu