Nemovitosti

Domů Ceník Nemovitosti

Převody nemovitostí – balíček služeb

Obsah

 • Sepis kupní smlouvy, darovací či směnné smlouvy, smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
 • Připravení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Zajištění advokátní úschovy peněz a listin na základě Dohody o advokátní úschově peněz a listin.
 • Tisk dokumentů a zajištění úředně ověřených podpisů na příslušných dokumentech advokátem.
 • Zastupování při jednání s financující bankou, hypotéčním makléřem, smluvní stranou.
 • Asistence při předání nemovitosti (předávací protokol).
 • Zajištění převodu energií na nového vlastníka na základě plné moci.
 • Prověření účastníků v evidenci exekucí vedených Exekutorskou komorou České republiky.
 • Prověření nemovitosti ve sbírce listin katastru nemovitostí.
 • Neomezený rozsah telefonických či emailových konzultací v rámci obchodního případu.
 • Osobní jednání klienta s advokátem v advokátní kanceláři.

Potřebné dokumenty a informace

 • Nabývací titul: listina prokazující historii nemovitosti (např. původní kupní smlouva, darovací smlouva předchozího vlastníka, dědické usnesení, prohlášení vlastníka budovy)
 • Nezbytné informace související s převodem nemovitostí (např. kupní cena nebo způsob uhrazení kupní ceny, nacionále účastníků, specifické požadavky na smluvní ujednání)

Zpracování balíčku do dvou pracovních dnů od dodání všech nezbytných informací a dokumentů. Návrhy smluv jsou zasílány emailem ke kontrole a připomínkování klienty.

CENA BALÍČKU     20.000,- Kč

Převody nemovitostí: samostatné služby

Domů Ceník služeb Převody nemovitostí: samostatné služby

Kontrola a revize rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o úschově:               2 000 Kč / hod

Sepis kupní smlouvy/darovací smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva:         5 000 Kč

Sepis Smlouvy o převodu družstevního podílu:                                                               5 000 Kč

Příprava návrhu na vklad výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí:            1 000 Kč

 

Převody nemovitostí: advokátní úschova 

 

Sepis Dohody o advokátní úschově peněz a listin a zajištění úschovy na zvláštním depozitním účtu:

hodnota finanční úschovy: do 5.000.000,- Kč                                                               5.000 Kč

hodnota finanční úschovy: od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč                      10.000 Kč

hodnota finanční úschovy: od 10.000.000,- Kč a více                         individuálně sjednaná odměna