201806.19
0

TABULKY VÝŽIVNÉHO

„Kolik budu platit měsíčně alimenty na dceru, event. jak vysoké alimenty můžu chtít po manželovi na syna? A platí ty tabulky, co jsem našel na internetu?“ Těmito otázkami pravidelně zahajuji konzultaci s klientem/klientkou, kteří si přišli poradit ve věci výživného. Jako advokátku, specializující se na problematiku rodinného práva, mě vždy potěší, když klient přichází s povědomím o…

201804.06
0

“JAK “ODSÍDLIT” NEŽÁDOUCÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI Z ADRESY NEMOVITOSTI ?”

Kupujete nemovitost a zjistili jste, že na její adrese jsou zapsána sídla společností? Poradím vám, jak dále postupovat, abyste se nedostali do problémů. Při převodu nemovitosti, typicky bytového nebo tzv. činžovního domu, často vyjde najevo, že na její adrese jsou zapsána sídla či místa podnikání různých právnických nebo fyzických osob. Samozřejmě, že je to prodávající,…

201803.20
0

ZÁKAZ SMLUVNÍCH POKUT VE SMLOUVĚ O NÁJMU BYTU

Dříve bylo běžné, že si pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodl povinnost zaplatit smluvní pokutu, pokud se nájemce opozdí s uhrazením nájemného nebo služeb spojených s užíváním bytu. Dnes je to jinak. Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 smluvní pokuty v nájemních smlouvách zakázal. Konkrétně ust. § 2239 uvádí, že se „nepřihlíží k ujednání…

201803.20
0

POTVRZENÍ O ZÁNIKU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

V případě, že jste kupovali nemovitost nebo její část pomocí hypotéčního úvěru, banka ji takzvaně zatížila zástavním právem. Kdy a jak je možné toto zatížení, respektive právní vadu vymazat z listu vlastnictví? K výmazu zástavního práva může dojít až po jeho zániku, nejčastěji splacením předmětné pohledávky. K tomu tradičně dojde při realitní transakci, kdy je část kupní ceny poukázána…

201803.20
0

PROVĚRKA PRÁVNÍHO STAVU NEMOVITOSTÍ

„Paní doktorko, kupuji byt přes realitku, a právě mi poslali návrh kupní smlouvy. Můžete se mi na to prosím podívat?“ Tak nebo podobně začínají emaily i telefonáty mých klientů. „Ano, určitě, velmi ráda,“ odpovím a abych mohla v předstihu vše zkontrolovat, požádám o zaslání nezbytných listin: nabývacího titulu k nemovitosti (dokladu o koupi, dědictví, darování….) plus aktuálního…

201803.20
0

PŘEVOD NEMOVITOSTI A ÚSCHOVA LISTIN

Bezpečná úschova finančních prostředků je při realitní transakci zásadní věcí, neméně důležitá je však úschova vaší kupní smlouvy do doby, než dojde k jejímu podání na katastr nemovitostí. Zkusme si popsat, co všechno se děje v době, kdy už jste složili finanční prostředky (kupní cenu) do advokátní, notářské nebo bankovní úschovy, ale ještě na vás není…